Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. GSV’63

Op woensdag 22 november 2017

Om 20.00 uur

In ons clubgebouw op “de Brouwer”.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van het verslag* van de algemene ledenvergadering 2016.
 3. Jaarverslag* van het hoofdbestuur door de secretaris.
 4. Jaarverslag* van het jeugdbestuur.
 5. Jaarverslag redactie ’t Puntertje.
 6. Financieel jaarverslag** door de penningmeester.
 7. Vaststelling van de begroting 2017-2018.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie.
 9. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.
 10. Verkiezing van bestuursleden.
  Aftredend Penningmeester: Harrie Ebbers.
 11. Loting uit te betalen ledencertificaten.
 12. Contributieverhoging
 13. Verhoging kantineprijzen.
 14. Rondvraag

 

* Deze verslagen zijn elders in dit Puntertje terug te vinden.

** Het financieel jaarverslag wordt bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.

 

Wij hopen dat deze agenda een goede opkomst op deze avond op zal leveren,

Het Bestuur.