De Club

Dagelijkse bestuur

Ledenadministratie

Secretariaat

Kantinezaken

Accommodatie

Technische zaken

Activiteiten commissie

Sponsorzaken

PR-commissie

Aankoop kleding

Ereleden en leden van verdiensten

Voorzitter:
Erwin Ketting
Telefoon:06-20066922
E-mail: voorzitter@gsv63.nl

Secretaris:
Teun Everink
Telefoon: 0545-796036
E-mail: info@gsv63.nl

Penningmeester:
Brend Ruiter
Telefoon:06-28214248
E-mail: penningmeester@gsv63.nl

Ledenadministratie
Frank Rensink
Telefoon: 06-25272501
E-mail: frankrensink@live.nl

Wedstrijdsecretariaat
VACATURE
Stefan Huurneman
Telefoon: 06-40418425

Regelen de zaken rondom kantinezaken zoals indeling bardiensten, inkoop, schoonmaak. Vind je het leuk om ons te helpen met bardiensten (2 keer per jaar) of schoonmaakdiensten (per jaar) geef je dan op bij Ellen de Weerd (bardiensten) en(schoonmaak).

Kantinezaken
Ellen de Weerd
Telefoon: 06-23153675
Email: Janenellendegreef@gmail.com

Herco Kleine
Telefoon: 06-10721964
Email: kleine66@hetnet.nl

Onderhoud accommodatie:
Henk ter Maat
Telefoon: 06-30503800

Consul:
Arjan Daalwijk
Telefoon: 06-50586517

Veldonderhoud:
Marco Roelofsen
Telefoon: 06-13792116

Technische zaken :
Sebastiaan Böke
E-mail: Technischecommissie@gsv63.nl

Aankoop trainingsmaterialen:
Sebastiaan Böke
E-mail: Technischecommissie@gsv63.nl

Koningsdag:
Dagelijks bestuur
Telefoon: 0545-796036

Jeugdactiviteiten:
Dorien Berenschot
Telefoon: 06-22447219

Familiedag:
Dagelijks bestuur
Telefoon: 0545-796036

Voetbaltoernooi Nacht van Geesteren:
Contactpersoon: Bert Reurslag
Telefoon: 06-13231608

Brewers Open Darttoernooi:
Contactpersoon: Eric ten Dolle
Telefoon: 06-12541169

Maifeste Muziekmiddag:
Contactpersoon: Bert Reurslag
Telefoon: 06-13231608

We onderhouden de contacten met alle shirt- en reclamebord sponsoren. Wil je graag sponsor worden van GSV’63 of heb je een vraag? Neem gerust contact op met een van onderstaande personen.

Sponsorzaken:
Erwin Ketting
Email: eketting@outlook.com

We onderhouden de website, Facebook pagina en de contacten met de lokale media. We bedenken het echter niet allemaal zelf… Dus heb je input, leuke wetenswaardigheden of nieuwsfeit, mail een van onderstaande personen.

PR-commissie:
Ramon Meting
Email: ramon@beelddadig.nl
Teun Everink
Email: website@gsv63.nl
Telefoon: 0545-796036
Erwin Ketting
Email: eketting@outlook.com

Aanspreekpunt voor de aankoop van tenues voor alle elftallen.

Aankoop kleding:
Sebastiaan Böke
E-mail: Technischecommissie@gsv63.nl

Ereleden en leden van verdiensten
-Gerrit Kuipers
-Bennie Roelofsen
-Tonny Hiddink
-Gerard Brandenbarg
-Sander Hesselink
-Henk ter Maat
-Gerard Huurneman
-Evert Poessé
-Bert Reurslag
-Stefan Huurneman
-Eric ten Dolle
-Henk Tragter
-Jan Hiddink

Criteria benoeming lid van verdienste of erelid GSV ‘63

In maart 2016 zijn door het bestuur van GSV ’63 onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming tot lid van verdienste of erelid.
Leden van verdienste en ereleden, worden benoemd vanwege bijzondere verdienste voor GSV’63

De benoeming wordt door het bestuur voorgesteld in de algemene ledenvergadering, en daar vastgesteld door de leden.
Voor de gehele procedure: zie onderaan.

Lid van verdienste;
– Minimaal 30 jaar lid van GSV’63
– Minstens 20 jaar onbezoldigd vrijwilliger
– Actief geweest in diverse groepen of commissies

Erelid;
– Promotie vanuit lid van verdienste
– Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger
– Actief geweest in diverse groepen of commissies
– Minimaal 3 periodes zitting in bestuur
– Geen huidige bestuursleden

Procedure;
Een voordracht voor een onderscheiding, dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur.
Dit kan door elk lid worden gedaan, en moet worden voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.
Het bestuur beoordeeld of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet. Tevens wordt nagegaan of ook anderzijds geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
Als het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering vastgelegd.
Op de volgende algemene ledenvergadering, wordt het bestuursvoorstel aan de leden voorgelegd.
Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigd, met 75% van de aanwezige stemgerechtigden, wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt.
Indien het bestuur een voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.
Leden van verdienste en ereleden betalen minimaal de contributie van een kaderlid of donateur.