Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op Vrijdag 16 November 2018

Om 19.00 uur

In ons clubgebouw op “de Brouwer”.

 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van het verslag* van de algemene ledenvergadering 2017.
 3. Jaarverslag van het hoofdbestuur door de secretaris.
 4. Jaarverslag* van het jeugdbestuur.
 5. Jaarverslag redactie ’t Puntertje.
 6. Financieel jaarverslag** door de penningmeester.
 7. Vaststelling van de begroting 2018-2019.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie.
 9. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.
 10. Verkiezing van bestuursleden.

-Aftredend voorzitter Harry Geverink.

 1. Loting uit te betalen ledencertificaten.
 2. Vrijwilligersbeleid GSV’63
 3. Rondvraag
 4. Huldiging leden van verdiensten.

* Deze verslagen zijn elders in dit Puntertje terug te vinden.

** Het financieel jaarverslag en het jaarverslag van het bestuur worden bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.

Wij hopen dat deze agenda een goede opkomst op deze avond op zal leveren,

Het Bestuur.