Tonnie Hiddink koninklijk onderscheiden

Beste mensen,

Met heel veel plezier willen wij u mededelen dat Tonnie Hiddink de Koninklijke onderscheiding van burgemeester Bloemen heeft gekregen. 

Het heeft Zijne Majesteit behaagd om direct in zijn eerste jaar als Koning onze Tonnie te onderscheiden voor al het vele werk dat hij in tal van verschillende functies voor onze club heeft gedaan en daar zijn wij, het bestuur van GSV’63,  natuurlijk ontzettend trots op .

De heer Hiddink ontvangt de onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de volgende verdiensten.
 
De heer Hiddink is sinds 1965 actief voor het algemeen belang. Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: sinds 1965 vrijwilliger bij de voetbalvereniging GSV ’63 uit Geesteren. Hij was actief als elftalleider (1965-1975), verrichtte diverse bouwwerkzaamheden (sinds 1982) en hij was actief voor het clubblad (1975-2011) en voor 2 jubileummagazines. Hij is sinds 2003 lid van de VUT-ploeg. Van 1997 tot 2003 vrijwilliger bij  Peuterspeelzaal ’t Krielennest in Geesteren. Als klusjesman heeft de heer Hiddink verschillende klussen geklaard. Hij realiseerde een opberghok voor de materialen en het speelgoed, een nieuwe zandbak en hij verrichtte de onderhoudswerkzaamheden aan de speeltoestellen, het speelgoed, de tafels en de stoelen. Verder heeft de heer Hiddink vele jaren de illustraties verzorgd in het plaatselijk kerkblad “Het Kerkuiltje”. 
 
Voor zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Hiddink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn inzet op het terrein van de sport, ontvangt de heer Hiddink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.