1 april 2022 – Algemene ledenvergadering

Vrijdag 1 april 2022

Inloop 19:45

Start 20.00 uur

In ons clubgebouw op “de Brouwer”.

AGENDA

1.Jaarverslag seizoen 2020-2022

2.Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021

3.Verduurzaming Sportpark De Brouwer

4.Begroting 2021-2022

5.Bestuur

6.Jaarverslag ‘t Puntertje

7.Jeugdvoetbal UNO’21

8.Ledencertificaten

9.Mededelingen

10.Rondvraag