Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. GSV’63

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. GSV’63

op woensdag 30 november 2016

om 20.00 uur

in ons clubgebouw op “de Brouwer”.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van het verslag* van de algemene ledenvergadering 2015.
 3. Jaarverslag* van het hoofdbestuur door de secretaris.
 4. Jaarverslag* van het jeugdbestuur.
 5. Jaarverslag redactie ’t Puntertje.
 6. Financieel jaarverslag** door de penningmeester.
 7. Vaststelling van de begroting 2016-2017.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie.
 9. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.
 10. Verkiezing van bestuursleden.
  Aftredend technische zaken: Sander Hesselink.
  Aftredend wedstrijdsecretaris Jeugd: Alies Krabbenborg.
  Aftredend en herkiesbaar: Henk ter Maat.
 1. Loting uit te betalen ledencertificaten.
 2. Richtlijnen omtrent lid van verdienste en ereleden*.
 3. Uitleg Organogram GSV’63
 4. Website GSV’63
 5. Rondvraag.

 

* Deze verslagen zijn elders in dit Puntertje terug te vinden.

** Het financieel jaarverslag wordt bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.

 

Wij hopen dat deze agenda een goede opkomst op deze avond op zal leveren,

Het Bestuur.