Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op Vrijdag 22 november 2019

Inloop 20:45

Start 21.00 uur

In ons clubgebouw op “de Brouwer”.

 

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van het verslag* van de algemene ledenvergadering 2018.
 3. Jaarverslag van het hoofdbestuur door de secretaris.
 4. Jaarverslag* van het jeugdbestuur.
 5. Jaarverslag redactie ’t Puntertje.
 6. Financieel jaarverslag** door de penningmeester.
 7. Vaststelling van de begroting 2019-2020.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie.
 9. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.
 10. Verkiezing van bestuursleden.
  -Aftredend secretaris Roy te Luggenhorst.
 1. Loting uit te betalen ledencertificaten.
 2. Contributieverhoging jeugdleden.
 3. Schoonmaak kantine door leden van de vereniging.
 4. Rondvraag

* Deze verslagen zijn elders in dit Puntertje terug te vinden.

** Het financieel jaarverslag en het jaarverslag van het bestuur worden bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.

 

Wij hopen dat deze agenda een goede opkomst op deze avond op zal leveren,

Het Bestuur.