Jeugd

Jeugdcommissie GSV’63

De jeugdcommissie zorgt er wekelijks voor dat onze jeugdteams op een prettige manier trainen en wedstrijden spelen, in samenwerking met de verschillende andere commissies.

De jeugdcommissieleden zijn het aanspreekpunt voor de trainers/leiders, jeugdleden en ouders van de diverse leeftijdsgroepen. Maandelijks nemen ze de stand van zaken van alle jeugdteams door, bemiddelen ze in conflicten, bespreken ze de acties en activiteiten van de voetbalkalender en zorgen ze tijdig voor actuele informatie richting kader, jeugdleden en ouders.

De Jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:
Gerben Bakhuis, jeugdvoorzitter
Hij is aanspreekpunt van het jeugdbestuur naar het hoofdbestuur en regelt de organisatorische zaken. Genomen beslissingen worden door hem verwoord en behartigd.
gerbenbakhuis@hotmail.com, 06 – 30633305  

Anita Koier, contactpersoon ouders junioren
Zij onderhoudt de contacten met de ouders van de jeugdleden, coördineert het contact met de teamouders en ondersteunt het bestuur daar en wanneer nodig.
tendolle.koier@caiway.nl, 0545 – 481739

Dorien Berenschot, contactpersoon ouders pupillen
Zij onderhoudt de contacten met de ouders van de jeugdleden, coördineert het contact met de teamouders en ondersteunt het bestuur daar en wanneer nodig.
andre.dorien@hetnet.nl, 06 – 22447219

 

De jeugdcommissie wordt vanuit verschillende andere commissies ondersteunt door de volgende personen:

Wedstrijdsecretariaat

Dorien Berenschot, jeugdwedstrijdsecretaris
Zij behartigt alle zaken aangaande oefenprogramma (junioren/pupillen), competitie, afgelastingen en toernooien.
andre.dorien@hetnet.nl, 06 – 22447219

Annemarie Mol-Hennink, scheidsrechtercoördinator jeugd
Zij is verantwoordelijk voor de planning en begeleiding van de scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden
annemariehennink@live.nl, 06 – 22689002

 

Technische Commissie:

Henk Tragter, aanspreekpunt technische commissie jeugd
Hij onderhoudt de contacten met de jeugdleiders en is verantwoordelijk (samen met de andere leden van de technische commissie) voor de teamindelingen
tc@gsv63.nl