GSV ’63 gaat privatiseren

GSV’63 gaat privatiseren, dat was de uitkomst van de extra algemene ledenvergadering van maandag 13 januari j.l De leden gingen unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur.

Na een korte uitleg door voorzitter Harry Geverink, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadat alle vragen waren beantwoord is er overgegaan tot stemmen. Alle aanwezige leden stemden voor de privatisering.

Het bestuur zal nu verder overleggen met de gemeente om de privatisering verder af te ronden.